Płaski filtr falisty, standardowe lub z aprobatą B