Karcher RM 99 Solar Cleaner

Kod produktu: 6.295-799.0
CENA: 836,40 zł

Opis

Środek przeznaczony do czyszczenia systemów solarnych i fotowoltaicznych powinien być jednocześnie łagodny, jak i niezwykle efektywny. RM 99 Solar Cleaner to polecany preparat, który skutecznie usuwa nawet najbardziej uporczywe tłuste zanieczyszczenia, zapobiega powstawaniu kamiennych osadów z wody i nie pozostawia zacieków. Produkt nie uszkadza kolektorów słonecznych, ogniw fotowaltaicznych oraz innych elementów wspomnianych systemów (nawet aluminium). Jest bezpieczny dla zdrowia i środowiska (jest biodegradowalny). Warto również zauważyć, że jest polecany przez Niemieckie Towarzystwo Rolnicze i zdobył nagrodę Pulire Innovation Award 2013, która poświadcza o jego ogromnej jakości. Wielkość opakowania: 20l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 20

Cechy produktu

Zastosowanie
Rolnictwo : Systemy solarne i fotowoltaiczne
Firmy sprzątające : Systemy solarne i fotowoltaiczne
Przemysł : Systemy solarne i fotowoltaiczne
Użycie
Urządzenia wysokociśnieniowe
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.