Karcher RM 99 Solar Cleaner

Kod produktu: 6.295-798.0
CENA: 455,10 zł

Opis

Mycie paneli słonecznych i fotowoltaicznych nie może odbywać się przy użyciu zwykłego środka do czyszczenia. Tutaj niezbędny jest profesjonalny i sprawdzony produkt, który nie uszkodzi kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, szkła, plastikowych elementów oraz innych materiałów. Takim preparatem jest RM 99 Solar Cleaner - zdobywca nagrody Pulire Innovation Award 2013, testowany przez m.in. Niemieckie Towarzystwo Rolnicze. Eliminuje on wszelkie tłuste zanieczyszczenia, nie pozostawia zacieków i zapobiega powstawaniu kamiennych osadów z wody. Jest wysoce skuteczny, a jednocześnie delikatny i bezpieczny zarówno dla zdrowia, jak i środowiska (łatwo ulega biodegradacji). Wielkość opakowania: 10l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 10

Cechy produktu

Zastosowanie
Rolnictwo : Systemy solarne i fotowoltaiczne
Firmy sprzątające : Systemy solarne i fotowoltaiczne
Przemysł : Systemy solarne i fotowoltaiczne
Użycie
Urządzenia wysokociśnieniowe
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.