Karcher RM 746 Aktywny środek na bazie naturalnego mydła

Kod produktu: 6.295-156.0
CENA: 184,50 zł

Opis

Często użytkowane podłogi wymagają preparatu, który nie tylko sprawdzi się w kwestii czyszczenia, ale również wzmocni ich odporność oraz utrudni ponowne zabrudzenie. RM 746 Aktywny środek na bazie naturalnego mydła, 10 l to produkt, który doskonale sprawdza się do rutynowego czyszczenia wszelkich wodoodpornych podłóg. Z łatwością pozbywa się oleju, tłuszczu oraz innych zabrudzeń mineralnych, delikatnie się pieni. Pozostawia błyszczące wykończenie, jednocześnie działając antypoślizgowo. Preparat jest bezpieczny dla czyszczonych powierzchni – nie zawiera NTA i rozpuszczalników. Przyjemnie pachnie. Wielkość opakowania: 10l.

Zastosowanie

Wyposażenie Standardowe

SPECYFIKACJA

Dane techniczne
Wielkość opakowania l 10

Cechy produktu

Zastosowanie
Dealerzy samochodowi : Czyszczenie podłóg
Firmy sprzątające : Czyszczenie podłóg
Domy spokojnej starości, gabinety lekarskie : Czyszczenie podłóg
Hotele, gastronomia, catering : Czyszczenie podłóg
Przemysł : Czyszczenie podłóg
Sprzątanie komunalne : Czyszczenie podłóg
Handel detaliczny : Czyszczenie podłóg
Użycie
Szorowarki
Ręcznie
Ostrzeżenia
Ostrzeżenie
H319 Działa drażniąco na oczy.
P280 Stosować rękawice ochronne/odzież ochronną/ochronę oczu/ochronę twarzy.
P264 Dokładnie umyć po użyciu.
P305 + P351 + P338 W PRZYPADKU DOSTANIA SIĘ DO OCZU: Ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać.
P337 + P313 W przypadku utrzymywania się działania drażniącego na oczy: Zasięgnąć porady/zgłosić się pod opiekę lekarza.