Rolnicy – jest jeszcze czas na otrzymanie 75% refundacji!

11/09/2018 12:08

Wciąż można składać wnioski o refundację wydatków związanych z prowadzeniem gospodarstwa, w którym utrzymywane są świnie – można uzyskać zwrot nawet do 75%!

Drodzy klienci, poniższa informacja może być dla Was bardzo cenna, jeśli prowadzicie działalność rolną i macie gospodarstwo, w którym utrzymywane są świnie. Do 14 września można jeszcze składać wnioski o refundację do 75% wydatków poniesionych na:

  •    - zakup sprzętu do dezynfekcji, dezynsekcji lub deratyzacji, a także produktów biobójczych, środków dezynsekcyjnych lub deratyzacyjnych,

  •    - zakup mat dezynfekcyjnych,

  •    - zakup odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego,

  •    - zabezpieczenie budynków gospodarskich, w których utrzymywane są świnie, przed dostępem zwierząt domowych.

W związku z tym rolnicy, którzy zakupili u nas sprzęty i akcesoria wykorzystywane w gospodarstwie właśnie na te cele, mogą ubiegać się o częściowy zwrot poniesionych kosztów. Należy w tym celu złożyć odpowiedni wniosek w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz skompletować następującą dokumentację:

  •    - faktury i rachunki (lub ich kopie), kopie umów zlecenia lub o dzieło dotyczące poniesionych wydatków, a także dowody zapłaty realizowanej najpóźniej w dniu zakończenia terminu składania wniosków,

  •    - oświadczenie o liczbie świń utrzymywanych w gospodarstwie,

  •    - oświadczenia lub zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis oraz inne informacje niezbędne do udzielenia tej pomocy.

Wszystkie szczegóły, a także wzór wniosku można znaleźć na stronie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Wnioski można składać w Biurach Powiatowych Agencji właściwych ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta świń. Zachęcamy do skorzystania z tej możliwości – 75% refundacji to kwota, o którą z pewnością warto zawalczyć, niezależnie od wielkości prowadzonego gospodarstwa.